Algemene voorwaarden - GSM Shop Zainab
15778
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15778,bridge-core-2.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-20.3,qode-theme-gsm shop zainab,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin GSM Shop Zainab als reparateur van consumenten- elektronica optreedt.

 

KLACHTEN/DEFECTEN
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven, of in de omschrijving bij het online afsprakensysteem. GSM Shop Zainab onderzoekt enkel de functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel
verantwoordelijk is. Vochtschade dient altijd gemeld te worden door de klant. Wij zijn niet aansprekelijk voor verdere schade aan uw toestel (dat geleden heeft aan waterschade) die aangebracht is tijdens of na de reparatie/onderzoek.

 

PRIJS
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals wordt vermeld in de winkel door de verkoper/reparateur. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen en de inbouwkosten.

 

PRIJSOPGAVE
3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Bij waterschade gaat u akkoord met een maximaal reparatiebedrag waarbinnen de reparatie direct kan plaatsvinden. In geval van hogere kosten wordt een voorlopige prijsopgave telefonisch of per mail doorgegeven voor akkoord. Het bedrag van 29.99 euro wordt in elk geval in rekening gebracht, ook al wordt het toestel niet gerepareerd.

 

ONDERZOEK
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld in de winkel, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de extra kosten brengen wij alleen de onderzoekskosten in rekening.
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door GSM Shop Zainab in geval van extra kosten en betaalt dan alleen de onderzoekskosten.

 

KWALITEIT
6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of – indien dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is – ruilonderdelen.
7. Na reparatie wordt de klant telefonisch op gebeld, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden, alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

 

AANSPRAKELIJKHEID
8. GSM Shop Zainab is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product. De toebehoren en accessoires dient de klant zelf te bewaren en niet af te geven bij de reparatie of verzending, dat geldt ook voor de originele verpakking van de producten. Hiervoor kan
GSM Shop Zainab niet aansprakelijk worden gehouden voor de vermelde toebehoren en accessoires.

 

GSM Shop Zainab behandelt alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald.
GSM Shop Zainab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld, veroorzaakt door GSM Shop Zainab.

 

GARANTIE
9. GSM Shop Zainab geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie (enkel het onderdeel dat vervangen is). Deze garantietermijn gaat in op het moment van overhandiging van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie van GSM Shop Zainab vervalt wanneer de klant het toestel zelf demonteert of wanneer deze door een andere reparatiecentrum is geopend.
10. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet GSM Shop Zainab een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. Gemonteerde onderdelen kunnen niet worden teruggenomen.
11. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
12. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
13. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

 

SOFTWAREMATIGE AANPASSINGEN
14. GSM Shop Zainab faciliteert de mogelijkheid om een aantal toestellen te voorzien van een ander besturingsysteem zoals Windows Mobile of Android. GSM Shop Zainab biedt geen ondersteuning voor de genoemde systemen. Bugs en eventueel andere softwarematige problemen veroorzaakt door het installeren van een App of een andere oorzaak kunnen dan ook niet door ons worden verholpen. Gebruikersvragen kunnen al dan niet beantwoord worden door GSM Shop Zainab.

 

VERVALLEN FABRIEKSGARANTIE
15. De reparaties die wij uitvoeren vallen buiten de fabrieksgarantie van Apple, BlackBerry, Nokia, Samsung etc. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al is verlopen op het moment dat het toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij zelf nieuwe garantie omdat wij achter onze service staan, zoals vermeld in artikel 10.

 

VERLIES VAN DATA
16. GSM Shop Zainab is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. GSM Shop Zainab wijst hierop op de website en in de algemene voorwaarden. De klant wordt gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aan GSM Shop Zainab op locatie afgeeft. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

 

NIET BETAALDE/AFGEHAALDE PRODUCTEN
17. Indien na 14 dagen dat de klant geïnformeerd is dat het product gereed is, en de klant gedurende deze periode heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is GSM Shop Zainab gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen op een milieuvriendelijke wijze en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

 

KLACHTENPROCEDURE
18. GSM Shop Zainab doet er alles aan om u een perfecte dienstverlening aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Door uw onvrede kenbaar te maken kunnen wij – samen met u – naar een oplossing zoeken. Zo kunnen wij onze kwaliteit van dienstverlening verder verbeteren.

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw onvrede of klacht kenbaar te maken.

 

Schriftelijk:
GSM Shop Zainab
Bisschop Hamerstraat 4
6511 NB Nijmegen

 

Mail:
Klacht@gsmshopzainab.nl
Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw schrijven.

 

GESCHILLEN
19. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
20. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer.
GSM Shop Zainab blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
21. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat GSM Shop Zainab zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.